Close

Jaka forma opodatkowania dla programisty?

opodatkowanie dla programisty

Programiści to grupa zawodowa, która bardzo często może liczyć na korzystne warunki współpracy z firmami działającymi w różnych sektorach. W wielu przypadkach specjaliści tacy nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, tylko świadczą usługi w ramach kontraktów B2B. W takiej sytuacji są właścicielami jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego muszą wybrać, w jaki sposób będą rozliczać się z fiskusem. Jaka forma opodatkowania dla programisty będzie najlepsza? Podpowiadamy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Programiści bardzo często decydują się na opodatkowanie ryczałtem swoich przychodów. Zgodnie z zapisami tzw. Nowego Ładu stawka ryczałtu dla tej grupy została zmniejszona z 15 na 12%. Ta forma opodatkowania charakteryzuje się tym, że nie mamy możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu, lecz w przypadku programistów wartości te zazwyczaj są niewielkie. Dlatego rozliczanie na podstawie ryczałtu może być sporą oszczędnością nie tylko w przypadku podatku dochodowego, ale także składki zdrowotnej.

Żeby móc rozliczać się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy określić profil swojej działalności i dopasować do niego odpowiednią stawkę procentową. W przypadku programistów, w zależności od realizowanych świadczeń, mamy do wyboru 12 lub 8,5% stawki ryczałtu.

Opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych

Programista, który zakładając firmę, nie wybierze konkretnej formy opodatkowania, będzie rozliczał się na zasadach ogólnych. W tym przypadku mamy dwa progi podatkowe: 12% podatku płacimy do sumy 120 000 zł, a powyżej tej wartości 32%. Bez względu na sumę osiągniętych dochodów, możemy skorzystać z kwoty wolnej od podatku. 

W tym przypadku opodatkowany jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Wysokość składki zdrowotnej to 9% osiągniętego dochodu. Ze względu na to, że zarobki programistów bardzo często są wysokie, wielu z nich decyduje się na krok, jakim jest zmiana formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany, który w ich przypadku często jest najkorzystniejszą opcją.

Podatek liniowy 

W przypadku podatku liniowego podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W tej opcji wykorzystuje się stałą stawkę podatkową w wysokości 19%, która jest stosowana niezależnie od wysokości dochodów. Jednak programiści, którzy wykonują zadania dla obecnego lub byłego pracodawcy w roku, w którym świadczyli dla niego usługi ze stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, nie mogą skorzystać z podatku liniowego jako formy opodatkowania.

Dodaj komentarz

0 Comments
scroll to top