Close

Kiedy należy wykonać tyczenie lokalizacyjne?

geodeta

To pytanie, które często zadają sobie inwestorzy w Polsce. Dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim dlatego, że tyczenie lokalizacyjne pozwala na prawidłowe określenie granic działki oraz lokalizacji obiektu, który ma być na niej wybudowany. Aby wykonać to niezwykle istotne zadanie, konieczne jest skorzystanie z usług doświadczonego geodety, np. z Szubina.

Tyczenie lokalizacyjne przed rozpoczęciem budowy

Tyczenie lokalizacyjne jest jednym z podstawowych etapów przygotowania do budowy. Polega ono na przeniesieniu na teren rzeczywisty danych zawartych w projekcie budowlanym, co umożliwia realizację projektu zgodnie z założeniami. Geodeta, wykonując tyczenie lokalizacyjne, oznacza na działce precyzyjnie miejsca przyszłych fundamentów, a także granice obiektu budowlanego. Warto zaznaczyć, że w przypadku nieprawidłowego wykonania tyczenia lokalizacyjnego istnieje ryzyko wystąpienia problemów prawnych, a nawet konieczności zmiany planów budowlanych.

Kontrola prac ziemnych i przyłączeń

Kolejnym ważnym momentem, kiedy warto skorzystać z usług geodety jest kontrola prac ziemnych. Geodeta, dzięki swojemu doświadczeniu i sprzętowi, jest w stanie ocenić czy prace ziemne zostały wykonane prawidłowo i czy nie naruszają one granic działki ani obowiązujących przepisów. Ponadto geodeta jest niezbędny podczas wykonywania przyłączeń wodno – kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych, gdyż to na jego podstawie wykonawcy mogą prawidłowo położyć instalacje.

Tyczenie wynikowe po zakończeniu budowy

Ostatnim etapem, w którym niezbędne jest wykonanie tyczenia lokalizacyjnego przez geodetę, jest tzw. tyczenie wynikowe. Odbywa się ono po zakończeniu budowy i ma na celu sprawdzenie, czy obiekt został wybudowany zgodnie z projektem oraz czy nie występują żadne przekroczenia granic działki czy naruszenia przepisów. Tyczenie wynikowe jest również podstawą do sporządzenia przez geodetę mapy, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wpisu do ewidencji gruntów i budynków.

Podsumowując, tyczenie lokalizacyjne powinno być wykonywane na kilku etapach inwestycji budowlanej, a jego prawidłowe wykonanie gwarantuje uniknięcie problemów i opóźnień związanych z przekroczeniem granic działki czy niezgodnością z projektem. Dlatego warto zawsze korzystać z usług firmy Geodron – profesjonalnego geodety, np. z Szubina, który swoim doświadczeniem i wiedzą pomoże nam uniknąć potencjalnych problemów.

Dodaj komentarz

0 Comments
scroll to top