Close

Pale DSM – do czego służą?

dsm pale

Nie da się ukryć, że budownictwo jest wymagającym obszarem działalności. Bezwzględnie trzeba działać z poszanowaniem przepisów prawa, wszelkich norm i wytycznych, ponieważ zaniedbania w tej materii generować będą niebezpieczeństwo zarówno podczas prowadzenia prac, jak i późniejszego użytkowania obiektu. Jednym z problemów, jakie mogą wymusić wykonanie dodatkowych robót ziemnych, jest zbyt słaby grunt. Problem ten rozwiązują jednak kolumny DSM.

Jak powstają pale DSM?

Technologia wgłębnego mieszania gruntu wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Aby powstał cementogrunt utwardzający podłoże i stanowiący masywne wzmocnienie terenu, wykorzystuje się maszynę wyposażoną w mieszadło. Z kolei zwieńczeniem mieszadła jest dysza, wtłaczająca do gleby przygotowany zaczyn.

Mieszadło wykonuje ruch obrotowy, zanurzając się do określonej głębokości, a podczas tej czynności za pomocą dyszy do gruntu dostaje się zaczyn cementowy. Parokrotne powtórzenie czynności dopełnia dzieła. Gdy uzyskana masa, zwana cementogruntem, ostygnie, pale DSM są gotowe.

Japońska technologia mimo upływu kilku dekad nadal odgrywa ważną rolę w przygotowaniu terenu pod inwestycję. Metoda DSM nie wywołuje wibracji, nie skutkuje powstaniem urobku i opiera się na użyciu materiału dostępnego w miejscu prowadzonych prac. Procedura skutkuje zwiększeniem nośności podłoża, czyli zdolności podłoża do przenoszenia obciążeń, jak jest poddawane.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa za pomocą pali DSM

Nośność gruntu z kolei przekłada się na poziom bezpieczeństwa konstrukcji, która dzięki zastosowaniu japońskiej technologii będzie miała solidne podpory. Ponadto pale DSM służą też do zabezpieczenia wykopów, niwelując tym samym ryzyko osunięcia się ziemi na pracowników realizujących roboty wewnątrz wykopu.

Nieraz bowiem zarówno ciężki sprzęt, jak i ludzie muszą działać we wgłębieniu otoczeni przez ściany utworzone z gruntu. Generuje to jednak niebezpieczeństwo przemieszczenia się, upadku, warstw ziemi, co stwarzałoby zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących w głębokim wykopie osób.

Dodaj komentarz

0 Comments
scroll to top