Close

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku za jazdę po alkoholu

Jazda po alkoholu jest jednym z najczęściej występujących utraty prawa jazdy przez kierowców. Jeżeli chodzi o dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych to jest nim nie więcej niż 0,2 promila. Niestety w dalszym ciągu wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że utrata prawa jazdy w takiej sytuacji jest jedynie jedną z lżejszych kar. W niektórych przypadkach kierowcy mogą liczyć nawet na karę pozbawienia wolności. Natomiast istotną informacją jest to, że mimo utraty prawa jazdy ze względu na jazdę po alkoholu, kierowcy mogą starać się o odzyskanie dokumentu upoważniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych. I właśnie tę tematykę chcielibyśmy przedstawić Państwu w niniejszym artykule znacznie szerzej.

Jakie kary grożą za prowadzenie pod wpływem alkoholu?

Polski system prawny przewiduje cztery rodzaje kar za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, a można do nich zaliczyć:

  • utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat
  • grzywna w wysokości od 50 złotych do 5000 złotych
  • pozbawienie wolności na okres do 30 dni
  • 10 punktów karnych

Na powyższe kary mogą liczyć osoby, u których  wykryje się od 0,2-0,5 promila w wydychanym powietrzu. Z kolei na wyższe kary mogą liczyć te osoby, u których zaobserwuje się więcej niż 0,5 promila w wydychanym powietrzu. A karami tymi są:

  • utrata prawa jazdy na okres od 1 roku do 15 lat
  • grzywna od 5000 złotych do 60 000 złotych
  • pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności
  • 10 punktów karnych

Blokada alkoholowa, a odzyskanie prawa jazdy

Blokada alkoholowa jest jedną z metod, która pozwala na wcześniejsze prowadzenie pojazdów mechanicznych po zasądzonym wyroku za jazdę po alkoholu. Blokadą alkoholową określa się nic innego, jak specjalistyczne urządzenie zamontowane w samochodzie, które polega na tym, że uniemożliwia ono uruchomienie silnika pojazdu, w sytuacji gdy system wykryje co najmniej 0,1 promila  alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu. Z takiego rozwiązania mają możliwość skorzystać kierowcy dopiero po upływie 10 lat licząc od momentu odebrania im takich uprawnień. Jest to możliwość, którą zaczyna praktykować coraz więcej osób.

Podjęcie terapii

W niektórych sytuacjach, gdy utrata prawa jazdy nastąpiła za jazdę po alkoholu, lecz ilość promili była nieznaczna – sąd może zarządzić dla kierowcy podjęcie terapii alkoholowej i konsultację psychologiczną. Kierowcy, którzy zgodzą się na takie rozwiązanie mają szansę liczyć na szybsze odzyskanie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 Jak wygląda wystąpienie o skrócenie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Jeżeli chodzi o kwestię wystąpienia o skrócenie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to należy powiedzieć, że w pierwszej kolejność trzeba złożyć odpowiedni wniosek dotyczący zmiany orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez orzeczenie dalszego wykonywania zasądzonego środka karnego w postaci prowadzenia pojazdów mechanicznych, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy wniosek złożyć do tego sądu, który orzekał w naszej sprawie. Kierowca z tytułu złożenia takiego wniosku nie ponosi jakichkolwiek kosztów. Oczywiście kierowca, który zdecyduje się na złożenie takiego wniosku do sądu musi pamiętać również o tym, aby poprzeć go odpowiednią argumentacją i dowodami, które będą mogły przekonać sąd do skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do jednych z takich argumentacji można zaliczyć potrzebę dysponowania prawem jazdy ze względu na wykonywanie swojej pracy.

https://fryderykfestiwal.pl/dopuszczalna-ilosc-alkoholu-we-krwi-kierowcy/

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

0 Comments
scroll to top