Close

Legalizacja pobytu cudzoziemca – jak dopełnić formalności?

Przedsiębiorca dający pracę obywatelowi państwa trzeciego na terenie Polski na zasadach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych musi pamiętać, aby pobyt pracownika był legalny. Nielegalna praca cudzoziemca w danym przedsiębiorstwie jest surowo karana przez dotkliwe sankcje finansowe. Aby uniknąć takich sytuacji, przedsiębiorca musi pamiętać, aby pracownik sfinalizował formalności i miał zezwolenie na pobyt czasowy w Szczecinie. Ten artykuł podaje najważniejsze informacje, o jakich trzeba pamiętać, legalizując pobytu. 

Kiedy karta pobytu czasowego jest dostępna dla cudzoziemca?

Przyjeżdżając do Polski, w pierwszej kolejności cudzoziemcy muszą spełnić wymagania, aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Spełniając warunki, tym samym dysponując odpowiednimi dokumentami i kartą obcokrajowcy mogą legalnie podjąć pracę. Karta stałego pobytu w Szczecinie jest dostępna po spełnieniu dodatkowych wymagań.

O takie procedury może się starać każdy obcokrajowiec zarówno z UE, jak i poza nią. Wystarczy spełnić wymagania związane z otrzymaniem zezwolenia na osiedlenie się. Polskie przepisy sprawiają, że legalizacja pobytu cudzoziemca w Szczecinie i innych miast na stałe bywa skomplikowana.

Cudzoziemcy muszą się zmagać z zasadami i wymaganiami, koniecznymi do spełnienia wg polskiego prawa. Problem z wypełnieniem formalności powstał zwłaszcza po 2014 roku. Duży napływ ludności sprawił, że powstało wiele firm, specjalizujących się w załatwianiu wszelkich formalności związanych ze stałym pobytem.

Karta pobytu czasowego – dlaczego warto?

Pełna legalizacja pobytu cudzoziemca ze Szczecina, która następuje przez fachowe firmy, jest możliwa w bardzo szybkim czasie. Doświadczona kadra pracownicza może sprowadzić, że obcokrajowiec uzyska zezwolenie na osiedlenie się lub status rezydenta.

Każdy cudzoziemiec otrzymujący takie zezwolenie może prowadzić normalne życie na terytorium RP. W praktyce otwierają się możliwości pobytowe, edukacyjne, socjalne oraz społeczne.

 

Dodaj komentarz

0 Comments
scroll to top